top of page
bilde_10.jpg

Certification

and Standards

Dailrade cares about environmentally responsible production, and holds EN ISO 50001.

 

We put a great attention to material compliance, ensuring our client products are in conformity with different market requirements (EPA TSCA Title VI, Carb 2 and E1/E05).

 

We are able to offer furniture manufactured in accordance with FSC® Chain of Custody certification requirements.

 

For the treatment we are using different water-based and solvent-based lacquers, paints, stains, and ecological oils compliant to different industry standards (REACH and product specific standards – e.g. EN71-3 for children furniture or EN12720 for surface resistance to liquids).    

 

We test and certify our furniture in independent European laboratories to ensure the safety and conformity of our furniture.

Furnitest-01-01.png
TUV-01.png
GS-01.png
FSC_C006477_Portrait_09.2023.jpeg

FSC®

certified production

ISO 50001

Energy Management

Standard

CARB 2, E1/E05 & TSCA

Emission standards

SIA “Daiļrade koks” ir noslēdzis līgumu Nr. 4.1.1.0/20/A/023 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Daiļrade koks" ražotnē Valmierā, Linarda Laicena ielā 4” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds 4.1.1. “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”, 3. kārtas ietvaros.

 

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu SIA "Daiļrade koks" mēbeļu ražotnē Valmierā, Linarda Laicena ielā 4.

 

Projekta specifiskais mērķs ir samazināt kopējo enerģijas patēriņu Valmieras mēbeļu ražotnē, ietaupot 241,935 MWh enerģijas gadā un sasniedzot siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 7,599 tonnas CO2 gadā.

 

Lai sasniegtu projekta mērķi, paredzētās šādas projekta aktivitātes:

  1. Projekta pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde - ēkas energosertifikāta un pārskata par rūpnieciskās ražošanas energoefektivitātes novērtējuma aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām;

  2. Ēkas elektroenerģijas patēriņa samazinājums, veicot apgaismojuma sistēmas nomaiņu;

  3. Ražošanas procesa elektroenerģijas patēriņa samazinājums, veicot 13 esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņu pret 11 jaunām, energoefektīvām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām;

  4. Siltumenerģijas ietaupījums, uzstādot tehnoloģiskā gaisa apstrādes iekārtu ar rekuperāciju;

  5. Projekta īstenošanas vadība.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 133 573.94 eiro (bez PVN), no kurām paredzēts saņemt Kohēzijas Fonda atbalstu 414 325.46 eiro apmērā.

fm_kf-2020-cmyk-01.png
bottom of page